Przejdź do stopki

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Nabór na rok 2022

Treść

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez  tutejszy ośrodek. Powody udzielania pomocy to: ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i inne.

Wnioski dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, można składać od 15 listopada 2021r. do 03 grudnia 2021r, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 15.00, pokój nr 7, wraz z dochodami za miesiąc październik 2021.

Zakładany zakres dystrybucji artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2021 od grudnia 2021r. do maja 2022r.

 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarciem z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od listopada 2021roku rozpoczyna się realizacja Podprogramu 2021, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w gminie Raciąż będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, a artykuły spożywcze są przekazywane osobom potrzebującym bezpłatnie. Oprócz wsparcia żywnościowego, w ramach Podprogramu 2021 planowana jest realizacja cyklicznych działań w postaci warsztatów kulinarnych, spotkań z dietetykiem, spotkań edukacyjnych. Uczestnictwo w warsztatach jest obowiązkowe dla osób otrzymujących żywność. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu. 

 

 

                                                                                                    Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                                                                    Pomocy Społecznej w Raciążu

                                                                                                                   Eliza Bieńkowska

 

 

PODPROGRAM 2020 – efekty

 

  1. Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Raciążu z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Ciechanowie realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  styczeń 2021 – październik 2021.
  2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
  • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, mus jabłkowy);
  • skrobiowe (makaron jajeczny, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki owsiane, herbatniki maślane, kawa zbożowa),
  • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
  • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet drobiowy, filet z makreli w oleju),
  • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
  • tłuszcze (olej rzepakowy),
  • dania gotowe (fasolka po bretońsku).

2. Pomoc żywnościowa trafiła do 311 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa mazowieckiego.

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

o 19 610,1 ton żywności;

o 1356 paczek żywnościowych;