Przejdź do stopki

Ponad 3 mln zł dofinansowania dla Gminy Raciąż

Ponad 3 mln zł dofinansowania dla Gminy Raciąż

Treść

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu Gmina Raciąż zrealizuje zadanie pn. "Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczepkowo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż". 
W zakresie planowanych prac znajdą się:
✅Rozbudowa stacji uzdatnia wody w miejscowości Szczepkowo (termin realizacji marzec 2025 r.)
- Budowa zbiornika retencyjnego – 100 m3,
- Budowa studni głębinowej,
- Ogrodzenie obiektu wraz z utwardzeniami,
- Remont budynku stacji uzdatniania wody,
- Modernizacja technologii uzdatniania wody.
✅Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy – 6 szt. (termin realizacji czerwiec 2023 r.)
Szacunkowa wartość projektu to 3 068 870,00 zł, zaś poziom dofinansowania wynosi 100%.