Przejdź do stopki

Niemal 1,9 mln złotych dla Gminy Raciąż!

Niemal 1,9 mln złotych dla Gminy Raciąż!

Treść

Gmina Raciąż znalazła się na liście wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach III edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Tym razem o wsparcie mogły ubiegać się gminy, powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.
Gmina Raciąż otrzyma dofinansowanie w kwocie 1 866 747,00 zł na realizację zadnia pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z kontenerową przepompownią strefową wody i zbiornikiem retencyjnym o pojemności V=100m3 w miejscowości Żukowo Wawrzonki".
Inwestycja ma na celu poprawę wydajności sieci wodociągowej w miejscowości Żukowo Wawrzonki. W ramach jej realizacji przewiduje się budowę kontenerowej przepompowni strefowej wody wraz z zbiornikiem retencyjnym o pojemności 100 m3. Przewidziano również przebudowę odcinka istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Cieciersk, z której będzie zasilana przepompownia strefowa. Planowany całkowity koszt realizacji zadania to 1 904 844,00 zł