Przejdź do stopki

Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Treść

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem naboru na zakup komputerów, laptopów lub tabletów dla dzieci/młodzieży z rodzin zamieszkujących miejscowości, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej w Gminie Raciąż, rodzice, bądź uczniowie mogą składać wnioski (oświadczenia – załącznik nr 8) o taki sprzęt. Podstawą ubiegania się jest spełnienie m.in. następujących kryteriów:

- jeden z członków rodziny w linii prostej pracował kiedyś w takim gospodarstwie,

- rodzice/opiekunowie prawni, bądź uczniowie nie ubiegali się w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 o pomoc materialną (stypendium) na ten cel,

- rodzice/opiekunowie prawni, bądź uczniowie nie brali w użyczenie takiego sprzętu ze szkoły do nauki zdalnej w wyżej wymienionym okresie (jeśli w/w sprzęty były zakupione z dofinansowania).

Osoby zainteresowane proszone są o składanie w/w oświadczeń do Referatu Oświaty w Urzędzie Gminy w Raciążu , ul. 11 listopada 20 pok. Nr 1 do dnia 29 października 2021 r. Załączniki są dostępne w załączonych linkach.

Wójt Gminy Raciąż 

Zbigniew Sadowski 

Poniżej zamieszczamy załącznik dla osób zainteresowanych:

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

/files/files/ZGODA%20NA%20PRZETWARZANIE%20DANYCH%20OSOBOWYCH%20RODZIC%C3%93W%20I%20UCZNI%C3%93W-PPGR.pdf