Przejdź do stopki

Od 1 lipca 2021 roku elektroniczna Karta Dużej Rodziny będzie dostępna wyłącznie w aplikacji mObywatel.

Od  1 lipca 2021 roku elektroniczna Karta Dużej Rodziny będzie dostępna wyłącznie w aplikacji mObywatel.

Treść

9 czerwca 2021 roku weszła w życie ustawa z 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o KDR, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. poz. 952), która powoduje zakończenie funkcjonowania aplikacji mKDR, czyli dotychczasowej elektronicznej wersji karty. Aplikacja mKDR została zamknięta z końcem czerwca 2021 r.

Mobilna karta KDR dostępna jest w nowej aplikacji mObywatel. Dotyczy to również tych osób, które mają ten dokument tylko w tradycyjnej formie. Co ważne dla obecnych posiadaczy kart, nie wiąże się to z koniecznością spełnienia żadnych dodatkowych formalności, bo każda osoba mająca kartę – niezależnie od tego, czy ma obydwie formy, czy tylko tradycyjną lub wyłącznie mKDR – może ją wyświetlić w aplikacji mObywatel, a w przypadku uczniów i studentów w mLegitymacji szkolnej oraz mLegitymacji studenckiej. Aplikacje można pobrać z Google Play lub App Store. Członkowie rodzin wielodzietnych niezmiennie mogą korzystać z tradycyjnych (plastikowych) KDR.