Przejdź do stopki

Informacja dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy

Treść

INFORMACJA DLA POSZKODOWANYCH

W związku z pojawiającymi się nieprecyzyjnymi informacjami na temat pomocy poszkodowanym uprzejmie informuję, że brak jest podstaw prawnych do zabezpieczenia w budżecie gminy środków na udzielenie pomocy z tytułu wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w gospodarstwach rolnych.

Aktualnie Gmina Raciąż przyjmuje wnioski od poszkodowanych, którzy ponieśli straty w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Prosimy wszystkich poszkodowanych, aby uczynili to jak najszybciej, gdyż pozwoli to na sporządzenie harmonogramu szacowania szkód i przesłania go do Wojewody Mazowieckiego celem zatwierdzenia.

Po zatwierdzeniu harmonogramu Komisja do spraw szacowania szkód powołana Zarządzeniem Nr 174 Wojewody Mazowieckiego z 15 kwietnia 2021 r. przystąpi do szacowania szkód.

Jeżeli straty dotyczą budynków mieszkalnych, istnieje możliwość ubiegania się o pomoc za pośrednictwem GOPS.

Bardzo współczujemy wszystkim poszkodowanym mieszkańcom Gminy Raciąż, prosimy jednocześnie o wyrozumiałość oraz cierpliwość, jednak musimy przestrzegać obowiązującego prawa i procedur z niego wynikających.

Z wyrazami szacunku

Anna Duminska-Kierska

Sekretarz Gminy