A A A

1 lipca w Ciechanowie Wójt Zbigniew Sadowski wraz z Panią Skarbnik Barbarą Rumianowską podpisali umowy na mocy których, Gmina Raciąż otrzyma pieniądze z budżetu Mazowsza na realizację inwestycji infrastrukturalnych. Wsparcie otrzymają także jednostki ochotniczych straży pożarnych. W sumie pozyskano ponad 243 tysiące złotych. Poniżej pełna lista dofinansowanych zadań:

☑️Zakup i montaż lamp LED w miejscowości Nowy Komunin

Dofinansowanie - 10 000,00 zł

☑️Zakup i montaż lamp LED w miejscowości Złotopole

Dofinansowanie - 10 000,00 zł

☑️Zakup i montaż lamp LED w miejscowości Witkowo

Dofinansowanie - 10 000,00 zł

☑️Zakup i montaż lamp LED w miejscowości Dobrska-Kolonia

Dofinansowanie - 10 000,00 zł

☑️Zakup i montaż lamp LED w miejscowości Kocięcin-Brodowy Dofinansowanie - 10 000,00 zł

☑️Remont budynku gminnego na działce o nr. ewid. 1/1 w miejscowości Szapsk - KGW

Dofinansowanie - 10 000,00 zł

☑️Zakup i montaż lamp LED w miejscowości Zdunówek

Dofinansowanie - 10 000,00 zł

☑️Zagospodarowanie działki gminnej nr ewid. 66/1 w miejscowości Lipa na potrzeby sportowo-rekreacyjne

Dofinansowanie - 10 000,00 zł

☑️Zagospodarowanie działki gminnej nr. ewid. 328 w miejscowości Drozdowo na potrzeby sportowo-rekreacyjne

Dofinansowanie - 10 000,00 zł

☑️Remont budynku strażnicy OSP Bogucin

Dofinansowanie - 10 000,00 zł

☑️Zagospodarowanie działki gminnej nr ewid. 64/4 w miejscowości Kraszewo Podborne na potrzeby sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia

Dofinansowanie - 10 000,00 zł

☑️Zakup i montaż lamp LED w miejscowości Malewo

Dofinansowanie - 10 000,00 zł

☑️Przebudowa drogi gminnej Nr 301028W relacji Szczepkowo - Grzybowo - Dreglin oznaczonej nr ewid. działki 237 w miejscowości Grzybowo, gmina Raciąż

Dofinansowanie - 80 000 zł

☑️Remont strażnicy w miejscowości Szapsk

Dofinansowanie 10 540 zł

☑️Zakup rozpieracza ramieniowego dla OSP Koziebrody

Dofinansowanie - 18 000,00 zł

☑️Zakup zestawu podpór i klinów do stabilizacji pojazdów, zestaw łańcuchów i adpterów, wspornika progowego-rozpieracza, wyważarki do drzwi, przecinarki do pedałów, urządzenia do przecinania szyb dla OSP Unieck

Dofinansowanie - 14 550,00 zł

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę