Przejdź do stopki

Szanowni Mieszkańcy,  Urząd Gminy w Raciążu informuje, że w czwartek 30 września 2021 r. osoby chcące spisać się w ramach Narodowego Spisu Powszechnego, będą mogły tego dokonać do godziny 18:00. W przypadku pojawienia się większej liczby osób, czas ten zostanie przedłuż

Gmina Raciąż zaprasza do składania ofert na zadania p.n.: 1. "Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Unieck, gmina Raciąż, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 277 z działką nr 278/1 na odcinku zaznaczonym na mapie nr 1 stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania". 2. "Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Szapsk, gmina Raciąż, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 389, 390 z działką nr 139 na odcinku zaznaczonym na mapie nr 2 stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania". 3. "Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Pólka-Raciąż, gmina Raciąż, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1796 z działką nr 1797 oraz działka 1798 z działką 1799 na odcinku zaznaczonym na mapie nr 3 stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania".

Wsparcie dla KGW – już tylko kilka dni na złożenie wniosku Do 30 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej na realizację swoich zadań statutowych. Wnioski o wsparcie można składać na