A A A

PROJEKT UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZANIA LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA z terenu Gminy Raciąż

Wójt Gminy Raciąż informuje, że z projektem uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu Gminy Raciąż można zapoznać się na stronie poniżej oraz w Urzędzie Gminy Raciąż w dniach 03.08.2020 r. – 01.10.2020 r.  w pokoju Nr 4 w godzinach pracy urzędu tj. 7.30 – 15.30.

W okresie 30 dni od daty wyłożenia pUPUL do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzania lasu (liczy się data wpływu pisma). Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków (art. 21 ust. 5 ustawy).

Ewentualne zastrzeżenia i wnioski należy składać w Referacie Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku.

Wg. zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzania lasów są podstawą naliczenia podatku leśnego.

- operaty

BIELANY

BOGUCIN

BUDY KRASZEWSKIE

CHARZYNY

CHYCZEWO

CIECIERSK

ĆWIERSK

DOBRSKA WŁOŚCIANY

DRAMINEK

DROZDOWO

DRUCHOWO

FOLWARK RACIĄŻ

GRALEWO

GRZYBOWO

JEŻEWO WESEL

KACZOROWY

KIEŁBOWO

KINIKI

KOCIĘCIN BRODOWY

KOCIĘCIN TWORKI

KODŁUTOWO

KOSSOBUDY

KOZIEBRODY

KOZOLIN

KRAJKOWO

KRAJKOWO BUDKI

KRASZEWO CZUBAKI

KRASZEWO FALKI

KRASZEWO GACZUŁTY

KRASZEWO PODBORNE

KRASZEWO RORY

KRAŚNIEWO

KRUSZENICA

LIPA

ŁEMPINEK

ŁEMPIN

MAŁA WIEŚ PODBORNA

NIEDRÓŻ MŁODY

NOWE GRALEWO

MŁODOCHOWO NOWE

KOMUNIN NOWY

PĘSY

PÓLKA RACIĄŻ

SIERAKOWO

SIKORY

KOMUNIN STARY

MŁODOCHOWO STARE

NIEDRÓŻ STARY

STROŻĘCIN

SZAPSK

SZCZEPKOWO

UNIECK

WĘPIŁY

WITKOWO

ZDUNÓWEK

ZŁOTOPOLE

ŻUKOWO STRUSIE

ŻUKOWO WAWRZONKI

ŻYCHOWO

- mapy

BIELANY

BOGUCIN

BUDY KRASZEWSKIE

CHARZYNY

CHYCZEWO

CIECIERSK

ĆWIERSK

DOBRSKA WŁOŚCIANY

DRAMINEK

DROZDOWO

DRUCHOWO

FOLWARK RACIĄŻ

GRALEWO

GRZYBOWO

JEŻEWO WESEL

KACZOROWY

KIEŁBOWO

KINIKI

KOCIĘCIN BRODOWY

KOCIĘCIN TWORKI

KODŁUTOWO

KOSSOBUDY

KOZIEBRODY

KOZOLIN

KRAJKOWO

KRAJKOWO BUDKI

KRASZEWO CZUBAKI

KRASZEWO FALKI

KRASZEWO GACZUŁTY

KRASZEWO PODBORNE

KRASZEWO RORY

KRAŚNIEWO

KRUSZENICA

LIPA

ŁEMPINEK

ŁEMPIN

MAŁA WIEŚ PODBORNA

NIEDRÓŻ MŁODY

NOWE GRALEWO

MŁODOCHOWO NOWE

KOMUNIN NOWY

PĘSY

PÓLKA RACIĄŻ

SIERAKOWO

SIKORY

KOMUNIN STARY

MŁODOCHOWO STARE

NIEDRÓŻ STARY

STROŻĘCIN

SZAPSK

SZCZEPKOWO

UNIECK

WĘPIŁY

WITKOWO

ZDUNÓWEK

ZŁOTOPOLE

ŻUKOWO STRUSIE

ŻUKOWO WAWRZONKI

ŻYCHOWO

- instrukcja dla właścicieli lasów

- szablon do składania uwag i zastrzeżeń

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę