A A A

Głównym celem zajęć w tym miesiącu było wspieranie rozwoju ucznia mającego trudności w nauce. W związku z tym kształcono umiejętności rozwiązywania typowych zadań matematycznych. Tematyka zajęć była skorelowana z zagadnieniami aktualnie omawianymi na lekcjach matematyki zagadnieniami – działaniami na ułamkach zwykłych.

 

Kółko matematyczne – styczeń

W trakcie zajęć rozwiązywano nietypowe problemy związane z działaniami na liczbach naturalnych i ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Kształcono głównie czytanie ze zrozumieniem tekstu matematycznego i poprawne rozumowanie. W tym okresie w trakcie zajęć nie wykorzystywano interaktywnych programów komputerowych.

 

Warsztaty kompetencji społecznych – styczeń

Na zajęciach ćwiczono umiejętność zgodnego współdziałania i sposoby znajdowania kompromisu. Podstawowym celem zajęć było ćwiczenie współdziałania w grupie dla osiągnięcia konkretnego celu. Wykorzystano ćwiczenia: „Szybka piłka” i „Kamienie na rzece”.

 

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę