A A A

Warsztaty  kompetencji społecznych

  Na podstawie obserwacji i wywiadu z nauczycielem uczącym, na zajęcia zakwalifikowano 8 osób- 5 dziewczynek i 3 chłopców.

Głównym celem zajęć jest:

  1. Kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci:
    • zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego porozumiewania się w różnych sytuacjach,
    • współdziałania w grupie podczas zabawy i pracy,
    • zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

Galeria