A A A

Klasa VII

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne – warsztaty  kompetencji  społecznych

Nauczyciel: Anna Kurkiewicz

 

W I semestrze 2017/2018 roku realizowane zostały następujące warsztaty:

1. Warsztaty komunikacji interpersonalnej

2. Warsztaty współdziałania i współpracy zespołowej, czyli w jedności siła

3. Trening nabywania pewności siebie, czyli jak stać się Herkulesem?

Zajęcia odbywały się w wymiarze 45 minut.

Celem warsztatów  było doskonalenie następujących umiejętności społecznych:

  • Budowanie otwartości, umiejętności pozytywnego myślenia i zdolności koncentracji na drugim człowieku przełamanie lodów.
  • Uświadomienie uczniom, jak kontekst sytuacyjny i warunki zewnętrzne mogą zniekształcać przekazywany komunikat.
  • Uświadomienie sobie znaczenia niewerbalnego porozumiewania się oraz trudności z tym związanych
  • Uświadomienie uczestnikom znaczenia komunikacji niewerbalnej w zrozumieniu uczuć innych osób.
  • Ćwiczenie współdziałania w grupie dla osiągnięcia konkretnego celu.

Ćwiczenia miały formę warsztatów, angażowały wszystkich uczestników, spotkały się z zainteresowaniem grupy. Prowadziły do wzajemnego poznania, integracji zespołu. Na  uwagę zasługują takie ćwiczenia: „ Labirynt”, „ Szybka piłka”, czy „ Kto, tak jak ja…”

Każde spotkanie kończyło się podsumowaniem zajęć i oceną własnego zaangażowania.

 Udział w zajęciach ma znaczący wpływ na wzmocnienie podstawowych kompetencji społecznych uczniów, aby potrafili skutecznie się komunikować z innymi, rozwiązywać konflikty, tworzyć dobrze prosperujące zespoły, kreatywnie rozwiązywać problemy.

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę