A A A

Przedmiotem zamówienia jest dostawa :

1) Laptopy -27 szt.

2) Oprogramowanie do Laptopa -27 szt.

 

2.  Wymagania w zakresie innych cech:

1) komputery i pozostałe urządzenia muszą być fabrycznie nowe,

2) urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim;

3) do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania,

4) wykonawca dokona instalacji, konfiguracji sprzętu komputerowego wraz z wymaganym oprogramowaniem biurowym i antywirusowym u beneficjenta końcowego (pod wskazanym adresem przez zamawiającego) tak, aby był on gotowy do pracy po przekazaniu użytkownikowi końcowemu i aby nie była konieczna ingerencja odbiorcy końcowego,

5) inne wymagane dokumenty dotyczące sprzętu określone zostały w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz do formularza ofertowego.

 

3.  Wykonawca udziela gwarancji określonej w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego do formularza ofertowego)

4.  Szczegółowa Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego z określeniem ilości zamawianego sprzętu została określona w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

5.  Wykonawca sporządza i załącza do oferty specyfikację techniczną oferowanego sprzętu, przy czym parametry techniczne i okresy gwarancji określone w Opisie przedmiotu zamówienia stanowią wymagania minimalne, które musi spełniać oferowany sprzęt. Wykonawca może zaoferować lepsze parametry sprzętu.

6.  W wypełnionej tabeli w formularzu oferty, Wykonawca podaje producenta i model oferowanego sprzętu oraz oferowane okresy gwarancji.

7.         W przypadku, gdy parametry oferowanego sprzętu są tożsame z wymienionymi w Opisie przedmiotu zamówienia wówczas Wykonawca może załączyć do oferty podpisaną specyfikację techniczną sprzętu załączoną do niniejszego zapytania ofertowego.

Załączniki

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę