A A A

Szanowni Mieszkańcy Gminy Raciąż.

 

W związku z oszczędnościami w projekcie „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż” ogłaszamy dodatkowy nabór osób zainteresowanych udziałem w projekcie. W ramach projektu możecie Państwo otrzymać bezpłatnie komputer przenośny wraz z dostępem do Internetu.

 

Od dnia 9 listopada 2015 r. do dnia 13 listopada 2015 r. przyjmujemy zgłoszenia osób do projektu (w razie zgłoszenia się niewystarczającej liczby, zostanie on przedłużony o dalsze 7 dni). Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z Regulaminem dodatkowego naboru i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami.

 

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej (zakładka: ”Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż”): www.gmina.raciaz.iap.pl lub w Biurze Projektu w Urzędzie Gminy Raciąż (I piętro, pokój nr 16). Wszystkie wymagane dokumenty prosimy dostarczyć osobiście, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 2015 r. Dodatkowych wyjaśnień udzielamy pod numerem telefonu: (23) 679 12 80 wew. 129 oraz 120.

 

Prosimy o zgłaszanie się osób będących na liście rezerwowej z naboru 2013. Osoby te będą miały pierwszeństwo do udziału w projekcie.

 

Uwaga: Zgłoszenie się do projektu nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie!

 

 

                                                                                              Z poważaniem

                                                                                              Wójt Gminy Raciąż

                                                                                              (-) Ryszard Giszczak

Załączniki

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę