A A A

Archiwum wiadomości

Szukana fraza 
Utworzony po 
Utworzony przed 
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 18 maja będzie sukcesywnie otwierała swoje placówki dla rolników. W pierwszej kolejności będą to biura powiatowe i wybrane biura w oddziałach regionalnych. Od najbliższego poniedziałku na miejscu rolnicy będą mogli załatwić sprawy związane z rejestracją zwierząt, wnioskami inwestycyjnymi czy sprawy dotyczące działań premiowych.

   

  W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, od 16 marca 2020 r. ograniczona została możliwość bezpośredniego kontaktu z klientem w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych i centrali ARiMR. Mimo wprowadzenia obostrzeń Agencja realizowała swoje zadania na bieżąco.

   

  Sprawna obsługa jest możliwa m.in. dzięki realizowanej w ARiMR strategii Agencja 4.0.
  Dzięki systematycznej cyfryzacji procesów i wdrażaniu nowych technologii, beneficjenci otrzymali do dyspozycji kilka narzędzi pozwalających na załatwienie sprawy przez internet,
  m. in. aplikację eWniosekPlus, portal IRZplus. Wdrażanie strategii cyfryzacji ARiMR nie tylko zapewniło realizację zadań w sytuacji kryzysowej, ale na co dzień znacznie skraca proces obsługi składanych wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe, a co za tym idzie przyspiesza wydanie decyzji i wypłatę wnioskowanego wsparcia.

   

  Po okresie zamrożenia wywołanym stanem epidemii, ARiMR częściowo otwiera biura powiatowe i oddziały regionalne. – Chcemy, by jak najszybciej nasze placówki były znów otwarte dla rolników – mówi Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji
  i Modernizacji Rolnictwa. – Chcemy, żeby było to wprowadzone w sposób maksymalnie bezpieczny zarówno dla pracowników Agencji, jak również dla naszych beneficjentów – dodaje.

   

  Już 18 maja zostaną otwarte biura powiatowe. - Najpierw chcemy umożliwić rolnikom załatwienie spraw paszportowych i zgłoszeń zwierzęcych, bo docierały do nas informacje,
  że to sprawiało rolnikom, w związku z obostrzeniami wywołanymi epidemią, największe trudności - mówi Tomasz Nowakowski. Od najbliższego poniedziałku w standardowym trybie działać zaczną także Biura Wsparcia Inwestycyjnego i Biura Działań Premiowych w oddziałach regionalnych. Sprawy będzie można załatwić stosując się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

   

  Decyzja o otwarciu biur powiatowych w województwie śląskim zapadnie po przeanalizowaniu sytuacji panującej w regionie, o czym ARiMR poinformuje w odrębnym komunikacie.

   

  Utrzymana zostaje możliwość złożenia dokumentów za pośrednictwem wrzutni, które znajdują się przy placówkach ARiMR.

   

  Kolejnym etapem odmrażania będzie możliwość uzyskania pomocy technicznej w biurach powiatowych przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe.

  O zmianach ARiMR będzie informowała na bieżąco.

 • Od poniedziałku, 18 maja br. będziemy mogli skorzystać z usług fryzjera i kosmetyczki, czy pójść do restauracji i kawiarni. Zmiany obejmą również m.in. edukację - poinformował dziś na konferencji prasowej premier Mateusz Morawicki. Co jeszcze się zmieni?

  Działalność gospodarcza – salony kosmetyczne i fryzjerskie oraz restauracje
  Od 18 maja będziemy mogli w rygorze sanitarnym skorzystać z usług kosmetyczek i fryzjerów, a także zjeść w restauracji, kawiarni, barze, także w centrum handlowym (w wydzielonej przestrzeni gastronomicznej).
  Sanitarne wytyczne dla poszczególnych branż można znaleźć tutaj:
  * salony kosmetyczne
  * gastronomia
  * salony fryzjerskie
  Życie społeczne – opieka w szkołach dla najmłodszych, konsultacje z nauczycielami i zmiany w komunikacji publicznej
  Opieka i edukacja (od 18 maja, od 25 maja i od 1 czerwca)
  Zmianie ulegnie obszar związany z opieką i edukacją. Od 18 maja będzie można prowadzić zajęcia:
  * praktyczne w szkołach policealnych,
  * rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację.
  W poniedziałek, 18 maja otwarte zostaną także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną. Są to np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe.
  Od 25 maja możliwe będzie prowadzenie:
  * zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej,
  * konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów ósmych klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach.
  Ważne! Przedłużony zostaje zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8.
  Od 1 czerwca – konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.
  Ważne! Od 17 maja dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna!

  Transport publiczny (od 18 maja)
  Podwyższony zostaje limit pasażerów w środkach transportu publicznego. Dzięki temu już 18 maja autobusem, metrem czy tramwajem będzie mogło jeździć równocześnie więcej osób. Zarządzający transportem publicznym podejmą decyzję, czy skorzystać z tej opcji. Ile osób wejdzie na pokład?
  * Tyle, ile wynosi połowa miejsc siedzących (tak jak obecnie)
  lub
  * tyle, ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).

  Uroczystości religijne (od 17 maja)
  Zmniejszone zostają również restrykcje związane z przebywaniem wiernych w miejscach sprawowania kultu religijnego i na innych uroczystościach religijnych. Od niedzieli, 17 maja podczas mszy lub innego obrzędu na jednego uczestnika musi przypadać 10 m2. Dotychczas na jedną osobę przypadało 15 m2.

  Sport (od 18 maja)
  Zwiększony będzie limit osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych:
  * na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów)
  * na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).
  Od 18 maja umożliwiona zostanie także organizacja zajęć w obiektach zamkniętych.

  Kultura (od 18 maja)
  Poluzowanie obostrzeń nastąpi również w świecie kultury. I tak od 18 maja możliwe będą m.in.:
  * działalność kin plenerowych (w tym samochodowych),
  * wznowienie prac na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych),
  * wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury,
  * indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych,
  * wznowienie prób i ćwiczeń.
  Więcej informacji na stronie resortu kultury.

  Uczelnie (od 25 maja)
  Przywrócona zostaje również możliwość prowadzenia na uczelniach:
  * zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów),
  * zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie.
  Powrót do zajęć dotyczy również kształcenia doktorantów i zajęć organizowanych np. w laboratoriach i centrum symulacji medycznej.

  Kontrole na granicy przedłużone do 12 czerwca
  Jednocześnie rząd przedłużył kontrolę graniczną na granicy wewnętrznej z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją o kolejne 30 dni – od 14 maja do 12 czerwca 2020 roku. Tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą też nadal prowadzone w portach morskich i na lotniskach.

  Szczegóły dotyczące trzeciego etapu znoszenia obostrzeń – tutaj: https://www.gov.pl/web/koronawirus/3etap 

 • 9 maja w Witkowie odbyła się społeczna akcja sprzątania miejscowości. Zebrano kilkanaście worków z różnymi odpadami. Dziękuję wszystkim mieszkańcom za pomoc i zaangażowanie w przeprowadzenie tej akcji – mówi sołtys Witkowa, Henryka Cichaczewska.

  Z pewnością gest na jaki zebrali się mieszkańcy Witkowa jest godny pochwały i wyróżnienia.

 • ARiMR: Dłuższy termin składania wniosków o płatność dobrostanową.

  Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składania wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową z
  PROW 2014-2020 w ramach działania „Dobrostan zwierząt”.

  Ten nowy rodzaj wsparcia z PROW 2014-2020 przeznaczony jest dla hodowców krów i świń. Ma on rekompensować im dodatkowo poniesione koszty i utracone dochody w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.

  Dopłaty mogą otrzymać ci rolnicy, którzy zadbają o lepsze samopoczucie i zdrowie zwierząt, poprawiając warunki ich utrzymania przez zwiększenie powierzchni bytowej przypadającej na jedno zwierzę (krowę, lochę, tucznika) o co najmniej 20 proc.
  w stosunku do wymaganej obecnie minimalnej powierzchni lub przez zorganizowanie zwierzętom dostępu do pastwiska czy wybiegu.

  Do piątku 8 maja 2020 r. do ARiMR wpłynęło 13 337 wniosków o przyznanie płatności dobrostanowej.

  Roczne stawki tych płatności wynoszą: 301 zł na lochę (zwiększenie powierzchni
  w budynkach); 24 zł na tucznika (zwiększenie powierzchni w budynkach); 185 zł na krowę mleczną (wypas w sezonie pastwiskowym); 595 zł na krowę mleczną (zwiększenie powierzchni w budynkach); 329 zł na krowę mamkę (dostęp do wybiegów poza sezonem pastwiskowym).

  Nabór wniosków odbywa się drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, na wspólnym formularzu wniosku dla płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW 2014-2020. Wniosek może być także złożony po 15 czerwca 2020 r., z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc. Ostateczny termin ubiegania się
  o płatności dobrostanowe upływa 10 lipca 2020 r.

 • Dopłaty 2020: już połowa rolników złożyła wniosek

  Kampania składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za rok 2020 znalazła się na półmetku. Do 8 maja do ARiMR wpłynęło ich ponad 655 tys., czyli połowa z ponad 1,3 mln wniosków, jakie w ubiegłym roku złożyli rolnicy.

   

  W tym roku termin składania wniosków o dopłaty minister rolnictwa i rozwoju wsi przedłużył do 15 czerwca 2020 r. Dotyczy to płatności bezpośrednich oraz obszarowych z PROW (w ramach działań: rolno-środowiskowo-klimatycznego, rolnictwo ekologiczne, dobrostan zwierząt oraz płatności ONW i premii zalesieniowej).

   

  Do piątku 8 maja w ARiMR zarejestrowano ponad 463 tys. e-wniosków oraz prawie 192 tys. oświadczeń potwierdzających brak zmian w stosunku do wniosku
  z roku poprzedniego.

  Z powodu epidemii koronawirusa również rolnicy składający oświadczenia mają więcej czasu na dostarczenie dokumentów. Zgodnie z zapisami ustawy o COVID-19 oświadczenia można składać w terminie 15 dni kalendarzowych po odwołaniu epidemii (stanu zagrożenia epidemicznego), ale nie później niż do ostatniego dnia składania wniosków o przyznanie płatności, czyli nie później niż
  do 15 czerwca 2020 r.

  Wnioski i oświadczenia można składać również po 15 czerwca 2020 r., z tym, że za każdy dzień roboczy opóźnienia (do 10 lipca 2020 r.) należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc.

   

 • Komunikat ARiMR

  W obecnej sytuacji epidemiologicznej kraju, nasze zdrowie zależy od ograniczenia bezpośredniego kontaktu z innymi ludźmi, potencjalnymi nosicielami koronawirusa.

  W związku z tym ARiMR zachęca rolników, a w szczególności posiadaczy zwierząt hodowlanych, do używania Portalu IRZplus, jako narzędzia umożliwiającego zgłaszanie wszelkich zdarzeń w  siedzibach stad, bez konieczności odwiedzania Biur Powiatowych ARiMR. Rolnik używający Portalu zmniejsza ryzyko zakażenia zarówno siebie, jak i pracowników ARiMR.

  Portal IRZplus, co warto podkreślić, daje również możliwości wyrobienia paszportu dla zwierzęcia, bez konieczności wychodzenia z domu. Dotyczy to również otrzymania puli numerów kolczyków oraz duplikatów kolczyków. Pule oraz paszporty otrzymamy do domu po uiszczeniu odpowiednich opłat na konto ARiMR, a także po przekazaniu potwierdzenia wpłat na adres mailowy Biura Powiatowego ARiMR. Szczegóły dotyczące tej procedury można znaleźć pod następującym adresem:

  https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/paszporty.html

  A także pod numerami telefonów:

  23 674 11 76, 23 674 11 78

  Na stronie ARiMR znajdują się również liczne filmy instruktażowe, pozwalające na naukę poprawnego korzystania z Portalu IRZplus. Można je znaleźć pod następującym adresem:

  https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/obsluga-zgloszen-przez-internet-portal-irzplus.html

  Zachęcamy Państwa do korzystania z Portalu IRZplus. Załączamy poniżej instrukcję uzyskania dostępu do Portalu.

  Instrukcja uzyskania dostępu do Portalu IRZplus
  z wykorzystaniem loginu i hasła do e-WniosekPlus

  1. Przygotuj login i hasło dostępu do aplikacji e-WniosekPlus,
  2. Otwórz stronę internetową Portalu IRZplus wpisując w przeglądarkę internetową na swoim komputerze adres irz.arimr.gov.pl albo wejdź w zakładkę IRZ na stronie agencyjnej ARiMR www.arimr.gov.pl i naciśnij niebieskie kafle Portalu IRZplus,
  3. Zapoznaj się i zaakceptuj informacje dotyczące przechowywania danych osobowych  -RODO oraz informacje o wykorzystywaniu cookies,
  4. Przeczytaj ważne informacje zamieszczone w oknie logowania,
  5. Wpisz w oknie logowania login i hasło dostępu do e-WniosekPlus,
  6. Na pojawiające się pytanie o rozszerzenie uprawnień do Portalu IRZplus odpowiedz TAK,
  7. Jako zalogowany użytkownik Portalu IRZplus szybko i wygodnie możesz składać dokumenty IRZ przez Internet,
  8. W razie wątpliwości zajrzyj do Instrukcji użytkownika Portalu IRZplus zamieszczonej na stronie ARiMR w zakładce IRZ,
  9. Jeśli będziesz miał pytania wyślij wiadomość mailową na adres: DEPiRZ_zadajpytanie@arimr.gov.pl

  Portal IRZplus umożliwia posiadaczom zwierząt składanie w wersji elektronicznej następujących dokumentów zgłoszeń i dokumentów zapotrzebowań (wniosków):

  • Zgłoszenie bydła do rejestru,
  • Zgłoszenie owiec albo kóz do rejestru,
  •  Zgłoszenie oznakowania świń urodzonych, przywozu świń,
  • Zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec albo kóz,
  •  Zgłoszenie zmiany stanu stada świń,
  • Zgłoszenie padnięcia zabicia uboju w gospodarstwie bydła, owiec albo kóz,
  • Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni,
  • Zgłoszenie uboju w rzeźni owiec albo kóz,
  • Zgłoszenie uboju świń w rzeźni,
  • Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok bydła, owiec albo kóz,
  • Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok świń,
  • Wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków dla bydła,
  • Wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków dla owiec albo kóz,
  • Wniosek o wydanie duplikatu paszportu dla bydła,
  • Wniosek o przydzielenie puli numerów duplikatów kolczyków dla bydła owiec albo kóz,
  • Wniosek o przydzielenie numeru dla drugiego kolczyka dla owiec albo kóz,
  • Zgłoszenie przemieszczenia bydła albo owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt,
  • Zgłoszenie przemieszczenia bydła albo owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt (administratora),
  • Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni wwiezionego do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,
  • Zgłoszenie uboju świń w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,
  • Zgłoszenie uboju owiec albo kóz w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,
  • Spis stanu stada świń,
  • Zgłoszenie siedziby stada,
  • Raport kontrolny zbioru danych
  • Zgłoszenie dodatkowego oznakowania lochy,
  • Zgłoszenie zmiany dodatkowego oznakowania lochy.

   Portal IRZplus umożliwia posiadaczom zwierząt:

  • wgląd do danych Swojej siedziby stada,
  • przegląd danych zwierząt znajdujących się w siedzibie stada,
  • przegląd zgłoszonych zdarzeń,
  • składanie zgłoszeń informujących ARiMR o przemieszczeniach zwierząt,
  • składanie zapotrzebowania na numery kolczyków dla bydła, owiec i kóz lub ich duplikatów,
  • zamawianie duplikatów paszportów dla bydła,
  • sprawdzanie złożonych przez siebie dyspozycji,
  • import danych z komputera użytkownika,
  • eksport danych z Portalu IRZplus,
  • wydruki przeglądanych danych w Portalu,
  • zgłoszenie dodatkowego oznakowania lochy i jego zmianę,
  • przegląd rejestru posiadanych loch w siedzibie stada.

  Jeśli masz pytanie o dostęp do aplikacji lub funkcjonalność Portalu IRZplus:

  • wyślij e-mail na adres: info@arimr.gov.pl
  • zadzwoń na infolinię czynną 7 dni w tygodniu, w godzinach 7:00 - 21:00 tel. 800 38 00 84

   

 • Tablety przekazane do szkół

  Poniedziałek, 11 maja 2020

  Wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Grażyną Rogowską przekazaliśmy dziś dyrektorom szkół tablety w ilości 45 szt. zakupione z dotacji z programu rządowego. Ponadto, wcześniej przekazano 16 tabletów zakupionych z budżetu Gminy oraz 16 tabletów, które udostępnili Radni Gminy Raciąż. Szczegółowych informacji dotyczących rozdysponowania tabletów będą udzielać dyrektorzy szkół. Mamy nadzieję, że przekazany sprzęt umożliwi dzieciom naukę i ukończenie roku szkolnego 2019/2020. W tym miejscu chcemy podziękować dzieciom, nauczycielom i rodzicom za ciężką pracę spowodowaną obecną sytuacją kryzysową. Życzymy Wam spokoju, cierpliwości, wytrwałości i szybkiego powrotu do budynków szkolnych.

   

  Wójt Gminy Raciąż Zbigniew Sadowski

  Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Rogowska

strony 2 3 4 5 6 7 8

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę