A A A

Od 7 do 30 czerwca br. producenci rolni, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą składać w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o udzielenie pomocy.

Zasady przyznawania pomocy

Szkody muszą:

• dotyczyć wystąpienia suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;

• wynosić powyżej 30% średniej rocznej produkcji.

Szczegóły w linku: https://www.gov.pl/.../wsparcie-za-straty-spowodowane...