A A A

Prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach kolejnego cyklu (lata 2020-2021) monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

W związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r., Urząd Gminy Raciąż informuje, że na podstawie art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. u. z 2020 r. poz. 55), na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w 2021 roku, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach kolejnego cyklu (lata 2020-2021) monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) i finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z realizacją powyższego zadania Urząd Gminy Raciąż informuje, iż Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zwraca się z prośbą o umożliwienie osobom upoważnionym przez poszczególnych Wykonawców wstępu na tereny leśne niestanowiące własności Skarbu Państwa w celu wykonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.