A A A

Szacowanie strat

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Raciąż niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w dniu 10 lipca 2020 r. Wójt Gminy Raciąż informuje, że do dnia 31 lipca 2020 r. jest możliwe składanie wniosków o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych.

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Raciąż niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w dniu 10 lipca 2020 r. Wójt Gminy Raciąż informuje, że do dnia 31 lipca 2020 r. jest możliwe składanie wniosków o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych. Wypełnione kompletnie wnioski (zgodnie z wnioskiem o płatności) wraz z załącznikami (wniosek o płatności + wykaz zwierząt z systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ) + kopie polis ubezpieczeniowych) należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Raciążu.

Formularze wniosków o oszacowanie dostępne są na stronie Urzędu Gminy oraz w Urzędzie Gminy w pok. nr 2 i 4.

 

Załączniki

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę