A A A

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MIWOP Mazowsze 2020

 W dniu 8 lipca 2020 r. Wójt Gminy Raciąż Zbigniew Sadowski przy kontrasygnacie Skarbnik Barbary Rumianowskiej podpisał umowę o udzieleniu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza (MIWOP Mazowsze 2020) na realizacje zadania pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła oraz wykonanie audytów i badań termowizyjnych budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Raciąż”. Zadanie będzie polegało na wykonaniu inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła w budynkach na terenie Gminy Raciąż (szacunkowa liczba budynków 2 250), w ramach której zostaną wykonane również audyty i badania termowizyjne 10 budynków użyteczności publicznej tj. Urzędu Gminy Raciąż, budynku administracyjnego, w którym mieści się m.in. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Referat Oświaty, Przedszkole Gminne, oraz budynków czterech Szkół tj.  Szkoły Podstawowej w Koziebrodach, Szkoły Podstawowej w Krajkowie, Szkoły Podstawowej Starym Gralewie, Szkoły Podstawowej w Uniecku. Ponadto planuje się wykonanie audytów i badań termowizyjnych budynków strażnic OSP, w których mieszczą się świetlice wiejskie na terenie gminy Raciąż, tj. w miejscowościach Dobrska-Kolonia, Koziebrody, Krajkowo i Unieck.

Galeria

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę