A A A

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” realizowanego przez Samorząd Województwa.

W dniu 3 lipca 2020 r. Wójt Gminy Raciąż Zbigniew Sadowski przy kontrasygnacie Skarbnik Barbary Rumianowskiej podpisał umowę partnerską w związku z przystąpieniem Gminy Raciąż w charakterze Partnera do projektu pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” realizowanego przez Samorząd Województwa.

W projekcie uczestniczy Szkoła Podstawowa w Koziebrodach. Dzięki podpisanej umowie szkoła otrzyma od samorządu Mazowsza dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia zajęć online. W sumie w projekcie bierze udział 236 mazowieckich szkół.

Władze województwa zdobyły unijne środki na wsparcie nauczania zdalnego. Po podpisaniu umowy z partnerami samorząd Mazowsza ogłosi przetarg na zakup sprzętu komputerowego. Trafi on do 236 mazowieckich szkół, w tym do Szkoły Podstawowej w Koziebrodach.

Niezbędna pomoc w nauce

Dzięki środkom z UE do szkół trafi niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji sprzęt i oprogramowanie. Będą to stanowiska komputerowe, tablice multimedialne, monitory interaktywne, tablice dotykowe, laptopy, tablety, moduły i programy edukacyjne, drukarki, projektory oraz urządzenia wielofunkcyjne. Nauczyciele wezmą udział w szkoleniach i instruktażach z prowadzenia nauki w formie zdalnej. Uczniowie, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami, otrzymają urządzenia mobilne (laptopy/tablety) oraz dostęp do Internetu. Wsparciem zostaną objęci uczniowie nieposiadający w domu możliwości technicznych do uczestnictwa w zdalnych zajęciach lekcyjnych.

Duży projekt unijny

Całkowita wartość projektu to 35 mln zł, z czego około 25,8 mln zł zostanie przeznaczonych na wyposażenie szkół i placówek oświaty w sprzęt TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) do prowadzenia zajęć edukacyjnych, 5,2 mln zł trafi na wyposażenie szkół i placówek w pakiety oprogramowania, a 680 tys. zł na szkolenia dla około 800 nauczycieli oraz 2000 uczniów.

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę