A A A

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych

2 lipca 2020 r. Wójt Gminy Raciąż Zbigniew Sadowski przy kontrasygnacie Skarbnik Barbary Rumianowskiej podpisał umowę o  dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 311162W Łempino 2 oraz przebudowa dróg gminnych Nr 301001W relacji Żukowo-Strusie-Kraszewo Podborne - Kraszewo - Czubaki, Nr 301017W relacji Jeżewo-Wesel - Unieck Kolonia” w ramach środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych Całkowita długość dróg objętych dofinansowaniem wynosi 1,810 km. Zgodnie z umową Gminie Raciąż została przyznana dotacja w wysokości do 65 % kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 508 947,75 zł. Całkowita wartość zadań wynosi 782 996,55 zł, wartość dofinansowania 508 947,76 zł, wkład własny z budżetu Gminy wynosi 274 048,79 zł. Uroczystość podpisania umów odbyła się w siedzibie delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku. W spotkaniu uczestniczyli: Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Posłowie na Sejm RP Anna Cicholska i Waldemar Olejniczak, Marlena Mazurska, Kierownik płockiej Delegatury MUW oraz Anna Żebrowska, Kierownik ciechanowskiej Delegatury MUW.

 

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę