A A A

Urząd Gminy Raciąż informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i podjętymi przez Radę Gminy w Raciążu uchwałami, od dnia 1 lutego 2020 r. każdy mieszkaniec ma obowiązek segregowania odpadów komunalnych

Urząd Gminy Raciąż informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i podjętymi przez Radę Gminy w Raciążu uchwałami, od dnia 1 lutego 2020 r. każdy mieszkaniec ma obowiązek segregowania odpadów komunalnych z podziałem na frakcje:

a)      szkło kolorowe i opakowania szklane kolorowe – worek zielony;

b)      szkło bezbarwne i opakowania szklane bezbarwne – worek biały;

c)      papier i tektura – worek niebieski;

d)      tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, drobne metale i opakowania z metalu – worek żółty;

e)      bioodpady – worek brązowy.

 

      Dla przypomnienia publikujemy ulotkę informacyjną jak prawidłowo segregować odpady na terenie gminy Raciąż

U

Załączniki

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę