A A A

Gmina Raciąż otrzymała kolejne dofinansowanie w formie dotacji.

W dniu 11 października 2019 roku w Urzędzie Miasta w Ciechanowie odbyło się uroczyste podpisanie umów przez Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez Marszałka Województwa – Adama Struzika, z lokalnymi gminami na zadania dofinansowane z „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.

W dniu 11 października 2019 roku w Urzędzie Miasta w Ciechanowie odbyło się uroczyste podpisanie umów przez Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez Marszałka Województwa – Adama Struzika, z lokalnymi gminami na zadania dofinansowane z „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.

W imieniu Gminy Raciąż umowę podpisał Wójt Gminy Raciąż – Zbigniew Sadowski,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Barbary Rumianowskiej.

Gmina Raciąż otrzymała dofinansowanie na wyposażenie sprzętowe do nowej sali informatycznej w Szkole Podstawowej w Krajkowie, tj.:

1.         Monitor interaktywny z OPS – 1 szt.

2.         Zestaw komputerowy z oprogramowaniem – 23 szt.

3.         Robot do zajęć z robotyki z oprogramowaniem – 3 szt.

4.         Drukarka z funkcją skanu i ksero do rozmiaru A3 – 1 szt.

 

Wysokość dofinansowania wynosi  61,18% kosztów kwalifikowalnych, co stanowi kwotę 46.500,00 zł.

Galeria

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę