A A A

Gmina Raciąż otrzymała kolejne dofinansowania.

W dniu 11 lipca 2019 roku w Urzędzie Gminy w Płońsku odbyło się uroczyste podpisanie umów dla gmin z terenu powiatu płońskiego na zadania związane z „Mazowieckim Instrumentem Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. W imieniu Gminy Raciąż umowy podpisał Wójt Gminy Raciąż – Zbigniew Sadowski, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Barbary Rumianowskiej. Przy podpisaniu umów obecni byli przedstawiciele 3 zainteresowanych sołectw: Cieciersk – Przewodnicząca Rady Gminy i Sołtys – Teresa Muchyńska, Koziebrody – Sołtys – Małgorzata Kopacz oraz Krajkowo – Sołtys – Jerzy Pająk.

Gmina Raciąż otrzymała dofinansowanie na wszystkie 5 wnioskowanych zadań, tj.:

  1. Wykonanie ogrodzenia oraz wyrównanie terenu i nawiezienie ziemi pod zagospodarowanie zieleni w miejscowości Cieciersk na dz. nr ew.66/2.
  2. Ogrodzenie i utwardzenie placu przy OSP Kaczorowy.
  3. Remont pomieszczenia wraz ze zbiornikiem szamba szczelnego w budynku OSP w Kodłutowie pod potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Kodłutowie.
  4. Remont pomieszczeń w budynku gminnym w Koziebrodach pod potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Koziebrodach.
  5. Remont pomieszczeń w budynku OSP w Krajkowie.

 

Wysokość dofinansowania wynosi  50% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 10.000,00 zł na zadanie.

Galeria

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę