A A A

Azbest Etap X

Osoby z terenu Gminy Raciąż zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest (pokrycia dachowe – eternit), oraz odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest w roku 2019 mogą zgłosić się w terminie do 8 lipca 2019 r. do Urzędu Gminy Raciąż ul. Kilińskiego 2 pokój nr 1, w celu pobrania i wypełnienia wniosku o dofinansowanie na zdjęcie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

         Wnioski będą rozpatrywane po otrzymaniu dotacji w 2019 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Tylko osoby, które zgłoszą się w terminie do 8 lipca 2019 roku zostaną ujęte we wniosku o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raciąż w 2019 roku oraz posiadają aktualne zgłoszenie lub pozwolenie na zmianę pokrycia dachowego lub dokonają stosownego zgłoszenia lub uzyskają pozwolenie na budowę przed rozpoczęciem robót.

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę