A A A

Azbest Etap X

Osoby z terenu Gminy Raciąż zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest (pokrycia dachowe – eternit), oraz odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest w roku 2019 mogą zgłosić się w terminie do 8 lipca 2019 r. do Urzędu Gminy Raciąż ul. Kilińskiego 2 pokój nr 1, w celu pobrania i wypełnienia wniosku o dofinansowanie na zdjęcie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

         Wnioski będą rozpatrywane po otrzymaniu dotacji w 2019 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Tylko osoby, które zgłoszą się w terminie do 8 lipca 2019 roku zostaną ujęte we wniosku o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raciąż w 2019 roku oraz posiadają aktualne zgłoszenie lub pozwolenie na zmianę pokrycia dachowego lub dokonają stosownego zgłoszenia lub uzyskają pozwolenie na budowę przed rozpoczęciem robót.