A A A

Gmina Raciąż zakwalifikowała się do kolejnych dofinansowań.

Rozstrzygnięta została II edycja rządowego Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA). W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Raciąż” wybudowane zostaną cztery Otwarte Strefy Aktywności: w Koziebrodach, Kraszewie-Czubakach, Nowym Gralewie oraz Uniecku. Wysokość dotacji wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych tj. 174 200,00 zł. W Koziebrodach, Kraszewie-Czubakach oraz Nowym Gralewie powstanie OSA w wariancie rozszerzonym, natomiast w Uniecku w wariancie podstawowym.

 

Mazowiecki Kurator Oświaty rozstrzygnął konkurs na dofinansowanie w ramach rządowego programu "Aktywna tablica". Gmina Raciąż znalazła się wśród Beneficjentów programu. Wsparcie otrzymają dwie szkoły, Szkoła Podstawowa w Kajkowie oraz Szkoła Podstawowa w Starym Gralewie mazowieckie. Każda ze szkół otrzyma wsparcie w wysokości 14 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych.

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę