A A A

W dniu 7 maja 2019 r. Gmina Raciąż podpisała umowę o przyznaniu pomocy z Urzędem Marszałkowskim na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej Unieck -Maryśka Nr 301022W” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 7 maja 2019 r. Gmina Raciąż podpisała umowę o przyznaniu pomocy z Urzędem Marszałkowskim na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej Unieck -Maryśka Nr 301022W” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poprzez realizację operacji zostanie osiągnięty cel szczegółowy dla poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: „Podwyższenie parametrów technicznych drogi gminnej Nr 301022W Unieck - Maryśka na odcinku o długości 689,00 m poprzez jej przebudowę oraz dostosowanie parametrów technicznych drogi dla klasy D – droga jednojezdniowa o szerokości 6,00 m o dwóch pasach ruchu, każdy po 3,00 m.” Całkowita wartość projektu wynosi 1 070 972,36 zł, w tym kwota pomocy 681 459,00 zł, tj. 63,63 % kosztów kwalifikowanych, wkład własny wynosi 389 513,36 zł.

 

Galeria

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę