A A A

Obowiązkowy spis zwierząt

ARiMR przypomina producentom rolnym o obowiązkowym spisie zwierząt przebywających w siedzibie stada (w 2018 roku spisywana jest tylko trzoda chlewna), który należy przeprowadzić najpóźniej do 31 grudnia 2018 r. Ustaloną podczas spisu liczbę oznakowanych świń rolnik przekazuje do ARiMR w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji. Formularz spisowy dostępny jest w biurach powiatowych oraz na stronie internetowej Agencji:

http://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/formularze-dotyczace-identyfikacji-i-rejestracji-zwierzat-gospodarskich.html

Informacje na temat spisu można uzyskać w BP AMiMR w Płońsku pod nr tel. 23 674 11 76, 23 674 11 78.

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę