Przejdź do stopki

Sporządzenie 4 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – w trakcie procedury planistycznej (część obrębów geodezyjnych: Witkowo, Folwark Raciąż, Strożęcin, Łempin, Kiełbowo, Cieciersk, Kraszewo Gaczułty, Pólka Raciąż)

Treść

Druk wniosku do planu