A A A

W nawiązeniu do zaproszenia do składania oferta w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn: „Lepszy start w Gminie Raciąż stawiamy na edukację” realizowanego w latach 2017- 2019 przez Gminę Raciąż, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Raciąż informuje, że zgodnie z wyznaczonym terminem, tj. do 04 lutego 2019 r. godz 12.oo zostały złożone n/w oferty na realizowanie zadania.

Załączniki

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę