A A A

Koło Gospodyń Wiejskich „Kobiety Pracujące” w Koziebrodach

Logo Koła Gospodyń Wiejskich w Koziebrodach

KGW w Koziebrodach zostało zarejestrowane w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Płońsku w dniu 28.12.2018 roku.

W dniu 10.02.2019 r. odbyło się spotkanie organizacyjne, na którym wybrany został zarząd Koła w osobach:

Elżbieta Kokosińska – Przewodnicząca KGW,

Małgorzata Ptasik – Z-ca Przewodniczącej,

Danuta Lewandowska – Sekretarz.

Członkinie Koła organizują spotkania robocze i integracyjne przy rożnych okazjach, takich jak Dzień Kobiet lub Dzień Matki. W ich trakcie następuje wymiana doświadczeń i pomysłów, czego efektem był wyrób rękodzieł i kiermasz ozdób wielkanocnych. Po konsultacji z Panem Zbigniewem Sadowskim – Wójtem Gminy Raciąż i Panem Arturem Adamskim – Dyrektorem MCKS i R w Raciążu, KGW zgłosiło swój udział w „IV Jarmarku Raciąskim – operacja o charakterze wystawienniczym” w dniach 14-15 sierpnia 2019 r. Wysłano także prezentację Koła do portalu KalendarzRolników.pl w związku ze startem portalu z nowym cyklem artykułów „Poznaj nasze KGW”.

Na chwilę obecną spotkania odbywają się, dzięki uprzejmości druhów strażaków, w miejscowej strażnicy OSP. Na siedzibę Koła przekazany został lokal gminny, który został zakwalifikowany do kapitalnego remontu. Na powyższy cel zostały pozyskane środki finansowe z AR i MR w wys. 3 tys. zł oraz w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” w wys. 20.260,00 zł, z czego 10 tys. od samorządu województwa mazowieckiego, a pozostała kwota z budżetu Gminy.

Na co dzień członkinie Koła w Koziebrodach starają się aktywnie reprezentować swoje KGW poza miejscową siedzibą. I tak w dniu 15.06.2019 r. uczestniczyły w Konferencji KGW w Poświętnem koło Płońska i zgłosiły swój udział w szkoleniu KGW województwa mazowieckiego w dniu 27.08.2019 r. również w Poświętnem oraz udział w ww. Jarmarku Raciąskim.

Galeria