A A A

W dniu 31 maja 2019 r. Wójt Gminy Raciąż podpisał umowę o przyznaniu pomocy z Urzędem Marszałkowskim na realizację operacji pn. „Przebudowa, rozbudowa i remont budynku świetlicy ze zmiana konstrukcji pokrycia dachowego Kraszewo-Gaczułty”

W dniu 31 maja 2019 r. Wójt Gminy Raciąż podpisał umowę o przyznaniu pomocy z Urzędem Marszałkowskim na realizację operacji pn. „Przebudowa, rozbudowa i remont budynku świetlicy ze zmiana konstrukcji pokrycia dachowego Kraszewo-Gaczułty” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: „Zaspokojenie potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznokulturalnych, poprzez przebudowę jednej świetlicy wiejskiej w miejscowości Kraszewo-Gaczułty” Całkowita wartość projektu wynosi 735 366,47 zł, w tym kwota pomocy 395 560,00 zł, tj. 63,63 % kosztów kwalifikowanych, wkład własny wynosi 339 806,47 zł.

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę