A A A

Ankieta dotycząca funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze

Szanowni Państwo

Zwracamy się do Państwa  z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze. Informacje z ankiet pozwolą nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez LGD - Przyjazne Mazowsze. Ankiety zostały opracowane na potrzeby prowadzenia ewaluacji, której wyniki zostaną wykorzystane do sporządzania corocznych sprawozdań z realizacji LSR. 

Ankieta https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=5d878608&&b=5a8395cd11&&c=9ac7ead8

Zarząd LGD - Przyjazne Mazowsze

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę