A A A

Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w 2019 roku

Od 1 stycznia 2019 roku rolnicy mogą skorzystać z nowych przepisów, które podnoszą limit paliwa do hektara z 86 do 100 litrów. Dodatkową pulę 30 litrów do dużych jednostek przeliczeniowych bydła otrzymują hodowcy.

W 2019 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1 zł na 1 litr oleju. Do 1 dużej jednostki przeliczeniowej przysługuje 30 litrów w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła.

Ustawa określa średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku i liczby 12. Zaświadczenia o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, wydaje biuro powiatowego kierownika ARiMR na wniosek producenta rolnego.

Wnioski o zwrot akcyzy w 2019 roku będzie można składać w dwóch terminach: od 1 do 28 lutego i od 1 do 30 sierpnia wraz z fakturami zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, wystawionymi w okresie od 1 sierpnia 2018 do 31 stycznia 2019 oraz załącznikami, w tym zaświadczeniem o ilości DJP bydła za 2018 rok.

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę