A A A

Przekazanie sprzętu jednostkom OSP w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości

       Dnia 2 listopada 2018 roku w Urzędzie Gminy Raciąż  odbyło się przekazanie wyposażenia jednostkom OSP  przydatnego w udzieleniu pomocy poszkodowanym .

„Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych”  współfinansowanego ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

      W ramach zadania Gmina Raciąż  zakupiła dla 3 jednostek OSP z terenu gminy następujący sprzęt ratowniczy:

Jednostki OSP Kaczorowy Koziebrody i Unieck  otrzymują w ramach dotacji  następujący sprzęt:

 

  • Bosak dielektryczny teleskopowy LEADER
  • Detektor prądu przemiennego   HOT STIC
  • Pilarka do drewna STIHL MS 362 C-M VW-37 C;3/8,RS;1,6

Dla każdej z nich po 1 sztuce.

 

Wartość przekazanego sprzętu wyniosła   -  23.800,50 zł

Dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości wyniosło  - 23 562,49 zł.    

 Wkład własny Gminy Raciąż wyniósł   –  238,01 zł.

Galeria

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę