A A A

Gmina Raciąż pozyska 2,4 mln zł na OZE

Z satysfakcją informujemy, że Gmina Raciąż otrzyma dofinansowanie z UE na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła dla gospodarstw domowych w kwocie 2,4 mln zł.

Decyzją zarządu województwa mazowieckiego, zwiększona została pula środków na program dotyczący OZE. Dzięki temu dofinansowanie przyznano w sumie dla 33 projektów na Mazowszu, w tym dla projektu, w który zaangażowała się Gmina Raciąż w partnerstwie z Gminą Góra Kalwaria i Gminą Baboszewo. Nasz projekt znalazł się na liście rankingowej projektów złożonych w ramach konkursu RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.1 „Odnawialne źródła energii”, Typ projektów: „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Regulamin projektu zakłada 80 % dofinansowanie i 20 % wkład własny mieszkańców.

 

Wartość całego projektu ogółem:      9 034 074,54 zł
Wartość całego dofinansowania:      7 227 259,63 zł
w tym Gmina Raciąż
Wartość projektu ogółem:                 3 112 126,68 zł
Wartość dofinansowania:                  2 489 701,34 zł

 

W Gminie Raciąż w ramach projektu planuje się zamontować 60 instalacji w gospodarstwach domowych.

W najbliższym czasie skontaktujemy się z osobami, które wyraziły chęć wzięcia udziału w projekcie.

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę