A A A

ZAWIADOMIENIE - XXXVI sesja Rady Gminy Raciąż

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że XXXVI sesja Rady Gminy Raciąż odbędzie się w dniu 15 października 2018 roku o godz. 1000, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raciąż, ul. Kilińskiego 2.

 

Proponowany porządek obrad XXXVI sesji:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy.

4. Zgłaszanie pytań i wniosków. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż;

 

2) w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2018 rok;

 

3) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII.190.2017 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 października 2017r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Raciąż;

 

4) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej;

 

5) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI.217.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 marca 2018r. w sprawie

ustalenia planu dofinansowania zawodowego nauczycieli w 2018r. i maksymalnej kwoty opłat za

kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

 

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Gminy.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Jarosław Jaworski