A A A

STROŻĘCIN SIEĆ OKOPÓW 1915 – fotorelacja z otwarcia

Gmina Raciąż, na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Płońsk w partnerstwie z Jednostką Strzelecką 1006 z Płońska, Szkołą Podstawową w Starym Gralewie, Ochotniczą Strażą Pożarną w Kaczorowach oraz sołectwem Strożęcin zrealizowała zadanie w ramach operacji pn.: „Przywrócenie walorów historycznych poprzez rozbudowę sieci okopów z 1915 roku w miejscowości Strożęcin, ze stworzeniem przestrzeni turystycznej dla mieszkańców oraz turystów Gminy Raciąż”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na  wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju przy udziale Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze. Wartość projektu to 191.217,40 zł, w tym  dofinasowanie z PROW 2014–2020 wyniosło 118 485,00 zł.

 

30 września 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie sieci okopów wojskowych w Strożęcinie. Na uroczystość przybyło wielu mieszkańców powiatu płońskiego oraz przedstawiciele władz samorządowych wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych, służb mundurowych (policji i straży), organizacji społecznych i dyrekcji lasów państwowych. Po wystąpieniach gospodarzy Ryszarda Giszczaka Wójta Gminy Raciąż i Tomasza Józwiaka Nadleśniczego Nadleśnictwa Płońsk, zaproszonych gości na czele z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem oraz krótkim rysie historycznym, proboszcz parafii św. Małgorzaty w Starym Gralewie ks. kanonik dr Jan Stanisław Piotrowski poświęcił sieć okopów.

 

Po oficjalnym przecięciu wstęgi, licznie przybyli goście zwiedzali okopy, oglądali wystawę historyczną i prezentację współczesnej broni. Dopełnieniem zwiedzania okopów była inscenizacja historyczna przygotowana przez Jednostkę Strzelecką 1006 z Płońska.

 

W ramach projektu odtworzono oraz wyposażono sieć okopów wojskowych z 1915 roku w miejscowości Strożęcin oraz stworzono przestrzeń turystyczną dla mieszkańców oraz turystów Gminy Raciąż.

Na początku 1915 roku przebiegała w tym miejscu linia frontu biegnąca od Drobina przez Raciąż. W dniach 14 -17 lutego 1915 r. stoczono w tym miejscu ciężkie walki pomiędzy siłami Imperium Rosyjskiego a Prusami.W dniu 15 lipca wojska Pruskie wycofały się z tej linii w kierunku Płońska, Zakroczymia i Nowego Dworu. W okopie objętym planowaną Inwestycją stacjonował 64 Grenadierski Rezerwowy Pułk Piechoty wchodzący w skład I Dywizji Rezerwowej Gwardii Pruskiej. Stroną nacierającą był 5 Kałużyński Pułk Piechoty, który wchodził w skład II Dywizji Piechoty Imperium Rosyjskiego I Armii. W czasie pokoju stacjonował on w Modlinie i był częścią sił zlokalizowanych na linii Warszawa, Płock, Mława. Żołnierze 64 pułku stacjonowali w tych okopach około 5 miesięcy, mieli dobre stosunki z miejscową ludnością. Na lokalnych cmentarzach znajduje się wiele grobów z polskimi nazwiskami żołnierzy służących w 64 pułku.

 

Celem przedsięwzięcia jest nie tylko pokazanie militarnego charakteru obiektu, ale także pokazanie życia w okopie, losów wielu ludzi, którzy tam stacjonowali. Przedsięwzięciem objęto odbudowę niektórych odcinków sieci okopów oraz zakup replik umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy obu stron konfliktu – 12 osobowego oddziału wojsk pruskich oraz dwóch przedstawicieli wojsk carskich. 

Zamieszczone zostały również specjalne tablice informacyjne zawierające dane historyczne i opisy odnoszące się do odtworzonego obiektu - zarówno ogólny zarys historyczny jak i opisy poszczególnych stanowisk i elementów wyposażenia/uzbrojenia w okopie. Jak nam wiadomo jest to jedyna taka rekonstrukcja na terenie woj. mazowieckiego. To żywa lekcja historii.

Galeria

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę