A A A

XXXV sesja Rady Gminy Raciąż

Uprzejmie zawiadamiam, że XXXV sesja  Rady Gminy Raciąż odbędzie się w dniu 13 września 2018 roku o godz. 1000  w sali konferencyjnej (II p.) Urzędu Gminy Raciąż, ul. Kilińskiego 2.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy.
4. Zgłaszanie pytań i wniosków.  
6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

    1) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż;

    2) w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2018 rok;

    3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego;

    4) w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów,
         sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów
         i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Gminy.

      
                                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę