A A A

XXXIV sesja Rady Gminy Raciąż

Uprzejmie zawiadamiam, że XXXIV sesja Rady Gminy Raciąż odbędzie się w dniu 27 lipca 2018r. o godz. 1000, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raciąż, ul. Kilińskiego 2.

 

Proponowany porządek obrad XXXIV sesji:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy.

4. Zgłaszanie pytań i wniosków.      

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

 

1) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż;

2) w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2018 rok;

3) w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Raciąż;

4) w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raciąż (ZUW Mława);

5) w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Raciąż (PGKiM Raciąż);

6) w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Raciąż.

 

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jaworski 

Informator

Aktualności

Kultura

Sport

Wydarzenia


Wyświetl większą mapę